Pomoc Polakom na Ukrainie

Nie udało nam się pojechać na Ukrainę z zaplanowaną pomocą charytatywną dla naszych Rodaków, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji nasilonej epidemią koronawirusa, ale przekazaliśmy pomoc finansową w wysokości 14 000 zł. dzięki Fundacji „Wiarus”. Mamy nadzieję, że przekażemy też pomoc rzeczową, z którą wybieraliśmy się w marcu br.

Spotkanie z naszymi podopiecznymi w Kamieńcu Podolskim w 2019 r.

Nie opuszczę Cię Podole

Mimo trudności związanych z panującą epidemią udało się naszemu Towarzystwu opublikować wiersze Stefana Wiśniewskiego, zapoznanego poety z Kamieńca Podolskiego. Teksty autora z lat 1917-1927 zachowane w rękopisach przygotował do druku i opracował Przemysław Harupa. Materiał ilustracyjny jest wynikiem jego współpracy ze Zbigniewem Korzeniowskim. Ocalone utwory Stefana Wiśniewskiego wyrażają nadzieję Polaków żyjących na Podolu pod zaborem rosyjskim i ich emocje gdy zostali pozostawieni za graniczną rzeką Zbrucz na mocy traktatu ryskiego z 1921 roku.

„Witaj Maj, piękny Maj”

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dni Flagi Rzyczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja życzymy wszystkim Rodakom siły ducha, poczucia solidarności, dumy i wewnętrznej radości.
logoduże1

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Panią Teresę Mozer-Adamską ze Lwowa, która zmarła dzisiejszej nocy. W jej osobie straciliśmy Wielkiego Przyjaciela. Ogromnie żałujemy, że z powodu epidemii nie możemy Jej pożegnać we Lwowie.

Pani Tereniu, Lwów bez spotkań z Panią – trudno nam sobie wyobrazić. Nasze spotkanie z Panią w listopadzie w ubiegłym roku było niestety ostatnie, ale pozostało nam wiele pięknych wspomnień.

Wierzymy, że w Niebie powitał Panią ukochany Mąż – Stanisław.

        Przyjaciele z Towarzystwa Polonia – Kresy

DSC_bw0025

Kaziuki w Opolu po raz czwarty

7 marca br. Miejska Biblioteka Publiczna udzieliła gościny wykonawcom programu artystycznego przygotowanemu przez nasze Towarzystwo. Na scenie pojawiły się śpiewające seniorki z zespołu Old Singers, w tym dniu honorowe „Kazie”, ponieważ tej uroczystości patronuje święty Kazimierz – królewicz szczególnie czczony na terenach Wileńszczyzny, patron młodzieży, a szczególnie zakochanych. Chórem dyrygowała Ewa Wocial, a akompaniował Radosław Wocial. Panie wykonały utwory Stanisława Moniuszki i wileńskie piosenki ludowe. Znakomici aktorzy: Waldemar Kotas i Andrzej Mikosza zabawnymi tekstami przypomnieli wileńską gwarę, bawili i wzruszali poezją i wspomnieniami. Symbolem słynnych wileńskich kiermaszy były zdobione piernikowe serca z napisami, m.in. „Kocham Cień” i „Dla Mojej Jedynej”, które uczestnicy mogli zabrać na pamiątkę imprezy.

Zdjęcia: Andrzej Skibniewski

Gość z Białorusi

W dniach 25-29 lutego br. gościliśmy w Opolu p. Aleksandra Siemionowa z Lidy. Zainteresowane osoby mogły wysłuchać jego relacji o działalności Związku Polaków w Lidzie, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz Polskiej Szkoły Społecznej. Barwną narrację p. Aleksander zilustrował licznymi filmikami dokumentującymi aktywność naszych rodaków popularyzujących polską kulturę. Odwiedził też Zespół Szkół Mechanicznych, gdzie spotkał się z dyrektorem p. Bogusławem Januszką, by omówić możliwości międzyszkolnej współpracy. Byłoby to niezwykle cenne z uwagi na patrona szkoły – Witolda Pileckiego – którego imię przyjęła też Polska Szkoła Społeczna w Lidzie – rodzinnej ziemi naszego wielkiego bohatera. Na zaproszenie p. Ryszarda Czerwińskiego nasz gość odwiedził opolską „Grabówkę” jako amator serwowanych tam naleśników.
Poniżej kilka fotografii dokumentujących działalność Związku Polaków w Lidzie.

Pożegnanie karnawału

22 lutego br. gościliśmy w domu Andrzeja Skibniewskiego, nowego członka zarządu naszego Towarzystwa. W miłej atmosferze, przy muzyce i wspaniałym poczęstunku mogliśmy porozmawiać o kolejnych zadaniach i możliwościach ich realizacji. Te najbliższe to: Kaziuki, które odbędą się 7 marca br. o godz. 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz publikacja wierszy Stefana Wiśniewskiego, zapomnianego poety z Podola.

Kaziuki