Kolędowanie Towarzystwa Polonia-Kresy

Świąteczne spotkanie członków naszego Towarzystwa odbyło się 4 stycznia br. w kawiarence Domu Katechetycznego parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Recytacją wierszy nadesłanych przez naszych Rodaków z Francji (Agaty Kalinowskiej-Bouvy) i Ukrainy ten wieczór ozdobił Bogdan Zieliński, a muzycznie – Kamil Podkówka. Ewa Wocial z werwą akompaniowała i dyrygowała kolędującym. Szczególnie miłym gościem Towarzystwa była Alina Dorosz-Sobka z Departamentu Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego.

Obrazek

Boże Narodzenie 2019

Pożegnanie

Z ogromnym żalem żegnamy śp. Walentynę Wróblewską – Rafalę, która spoczęła na wiejskim cmentarzu w Kołybajówce koło Kamieńca Podolskiego. Spotkania z Nią pozostawiły głębokie wrażenia w sercach osób, które Ją odwiedzały w wiejskiej chatce gdzie samotnie mieszkała. W młodości wysłała swe dłonie do Nieba by składać je przed obliczem Pana w modlitwie za takich jak Ona nieszczęśników zesłanych na mroźny wschód. Po powrocie w rodzinne strony biednymi kikutami walczyła o przetrwanie i przede wszystkim o katolickie świątynie. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

Święto Niepodległości z Rodakami na Ukrainie

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Kulturalno–Oświatowego im. Józefa Rollego w Kamieńcu Podolskim 9 listopada br. na Ukrainę wyjechali przedstawiciele naszego Towarzystwa: Krystyna Rostocka, Zbigniew Korzeniowski, Roman Markowicz i Przemysław Harupa. We Lwowie spotkali się oni z rodziną śp. Stanisława Adamskiego. W tym dniu minęła dwudziesta rocznica śmierci tego niezwykłego Lwowianina. Przemysław Harupa Jego rodzinie i przyjaciołom wręczył egzemplarze swojej książki pt. „Z tamtego Lwowa. O Stanisławie Adamskim” wydanej przez nasze Towarzystwo. 10 listopada w Kamienieckiej katedrze ks. Roman Twaróg odprawił Mszę św. w intencji tamtejszego Towarzystwa Kultury Polskiej. W wypełnionej po brzegi świątyni pięknie brzmiały pieśni wykonane przez chór Sursum Corda, który obchodzi czterdziestolecie swej działalności.

11 listopada zostały rozdzielone zapomogi przekazane przez Fundację „Wiarus” kombatantom lub członkom ich rodzin, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Najważniejszym punktem pobytu w Kamieńcu Podolskim był wielki koncert z okazji Święta Niepodległości i trzydziestej rocznicy działalności Polskiego Towarzystwa Kulturalno–Oświatowego. Wśród zaproszonych gości był Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, przedstawiciele miejscowych władz i wyższych uczelni, prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, prezesi Towarzystwa, którzy kolejno pełnili tę funkcję, księża oraz nasza delegacja. Najważniejszą osobą był Stanisław Nagórniak prezes Towarzystwa związany z nim od początku, kierownik i dyrygent chóru Sursum Corda, organista w katedrze, autor wielu inicjatyw religijnych i artystycznych. W pięknym koncercie zaprezentowano osiągnięcia zespołów artystycznych związanych z kamienieckim Towarzystwem: od najstarszego, czterdziestolatka, chóru z solistką Walą Katuszyńską po młodzieżowe i dziecięce zespoły teatralne, wokalne i taneczne. Po tym barwnym widowisku był czas na wspólne śpiewy, rozmowy i tańce w miejscowej restauracji. Duszą i sercem tej wspaniałej imprezy był Stanisław Nagórniak, który odebrał wiele gratulacji. Z rąk Krystyny Rostockiej, która od dwudziestu pięciu lat współpracuje z Podolem odebrał życzenia i upominki nie tylko od naszego Towarzystwa lecz także od dyrekcji Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz Opolskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.

Nasze obchody Święta Niepodległości miały kontynuację w Stryju, gdzie w Centrum Polskiej Kultury im. Kornela Makuszyńskiego odbyło się spotkanie z grupą miejscowych Polaków. Obejrzeli oni zaprezentowany na ekranie spektakl pt. „Z kresowego kuferka – Lwów”. Rozmawiano nie tylko o spektaklu, lecz również o książce Andrzeja Skibniewskiego pt. „Rubinowa broszka” oraz o najnowszej pozycji wydawniczej Przemysława Harupy „Z tamtego Lwowa”. Przy herbacie i słodkościach omawiano również możliwości współpracy obu stowarzyszeń.

Publikacja pt. „Z tamtego Lwowa. O Stanisławie Adamskim”

Książka została poświęcona życiu i działalności człowieka o niezwykle barwnej biografii ukazanej na tle dramatycznej historii Polski w latach 1939–1945. Mimo ciężkich przeżyć związanych z obroną Warszawy we wrześniu 1939 r. i niewolą niemiecką włączył się w konspirację we Lwowie. Koszmar sowieckich więzień i łagru w Riazaniu nie załamał go. Pozostał we Lwowie, rozpoczął następny etap patriotycznej działalności o ogromnym znaczeniu dla Polaków, których okrutny wyrok historii pozostawił za nową wschodnią granicą. Autor, Przemysław Harupa, zdążył poznać swego bohatera i rozmawiać z nim w Jego lwowskim domu. Wielokrotne wyjazdy do Lwowa i na Podole oraz liczne rozmowy z Jego krewnymi i przyjaciółmi pozwoliły na zebranie wszelkich dostępnych materiałów związanych z sylwetką tego dzielnego, ale bardzo skromnego człowieka.

830_z_tamtego_Lwowa_okladka-page-001

IMG_20191217_0001Obraz (3)Podziękowanie-arcybiskup

Uroczystość kresowa w Wójcicach

Na doroczne Dni Madonn Kresowych do Wójcic pod Otmuchowem w imieniu Towarzystwa Odnowy Kościoła w Łopatynie zaprosiła nas pani Anna Ludwa. Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza św. w pięknym Kościele – Sanktuarium, gdzie znajduje się słynący cudami obraz Matki Bożej Łopatyńskiej, przywieziony z Kresów przez mieszkańców tej miejscowości wysiedlonych po II wojnie światowej z ojczystej ziemi do Polski w jej nowych granicach. O tych cudach i historii obrazu opowiedział ks. proboszcz Waldemar Chudala. Tradycyjnie już mieszkańcy Wójcic i zaproszeni goście biesiadowali w miejscowym parku, gdzie przygotowano oryginalne kresowe przysmaki.